8 Şubat 2014 Cumartesi

Yola çıkıyoruz...

Merhaba,

Biz yolun başındaki üç bilim insanı, yazmaya karar verdik. Üçümüz de biyoloji öğrencisiyiz; haliyle yazdıklarımız da biyolojiyle ilgili olacak. Fakat, kendimizi biyolojiyle sınırlı tutmayı planlamıyor, bilimin kendisini merkeze alıyoruz. Diğer bir ifadeyle, ‘bilim yazıları’ bloğumuzun odağında yer alacak. Bununla birlikte, bilimi kendinden menkul bir bütünlük olarak görmüyor, felsefeyi onun bir parçası olarak kabul ediyoruz: Hayatı ilgilendiren herhangi bir meselenin olduğu gibi bilimsel üretimin de felsefi bir temeli olduğunu, üstelik mevzubahis felsefenin zamandan ve mekandan bağımsız olmadığını biliyoruz. Devamla, bilimsel bilgi üretiminin özgüllüğünü ve önemini göz ardı etmeden, felseden bağımsız bir bilimin güdüklüğünü de öngörebiliyoruz. Kaldı ki, felsefeden bağımsız bir bilimsel üretimin varlığından bahsetmek abesle iştigal olurdu... Bu bağlamda, bloğumuzda, bilimi kendi sınırlarına hapsolmayan bir kavrayışla okumaya çalışacak, mekanik bir dünya algısına karşı elimizden geldiğince mesafeli olacağız.

Yukarıdaki arka planla beraber, bilimin içinden insanlar olarak -kaçınılmaz bir şekilde- bilimsel üretimden, özellikle bu üretimin dünyayı kavrayış biçimimize kattığı her yenilikten büyüleniyoruz. Örneğin, evrimsel biyolojinin bugün geldiği nokta itibariyle canlı doğanın bütün fenomenlerini açıklamaya girişmesi nasıl olur da bizi etkilemez? Ya da nörobiyolojinin felsefenin temel ikilemini (akıl mı beden mi, idealar dünyası mı maddi dünya mı?) çözmeye yönelik cürretine nasıl kayıtsız kalabiliriz? (Başka bir ifadeyle,  bilim neredeyse felsefenin alanını kapatıyor –felsefeyle ilgilenmemiz için başka bir neden!) Kalamıyoruz. Bu etkilenme halini yazılarımıza yansıtmamız da bir o kadar kaçınılmaz olacak. Fakat, büyüle(n)mek söz konusu olduğunda herhalde edebiyat ve sanatı da pas geçemeyiz. Hal böyleyken, nasıl ikisini ayırabiliriz ki? Bu sebepten, bu blogdaki yazılar bir taraftan da bilimle edebiyatı/sanatı birlikte okuma girişimi olacak. Elimizden geldiğince, amatörce...

Hadi bakalım, yelkenler fora!

Generatio Aequivoca ekibi